Política de Privacitat

Actualització el 04/05/2018 

Cooperativa de treball associat GERMANS FOLCH I TRAVER COOP. V., la propietària d’esta web, tossalcoop.es, t’informe que esta s’adapta a la legalitat vigent.

La Política de Privacitat pot variar segons les exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa t’aconselle que la revises periòdicament. 

Sempre s’aplicarà quan com a Usuari omplis qualsevol tipus de formulari de contacte on s’arrepleguen dades de caràcter personal (nom, email, etc.) .

Lleis que compleix esta política de privacitat 

Com a resident a Espanya, esta web se sotmet a la legislació espanyola i europea. Pel que he de complir amb estes tres lleis:

 •  El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els distints països de la UE. 
 • La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desplegament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar esta informació. 
 • La LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques per mitjà de mitjans

La identitat del responsable del tractament de les dades

El responsable de les dades és Katia Araque i ací li proporcionem totes les dades: 

 • Nom i cognoms: Katia Araque Gascó 
 • Marca comercial: Tossalcoop 
 • Web: tossalcoop.es 
 • Domicili social: C/ Moreria, 31, 12185 les Coves de Vinromà (Castelló)
 • Activitat: oferta de servicis de Centre de Dia 
 • Correu electrònic: tossalcoop@gmail.es

Què esperem dels nostres usuaris

L’accés i/o ús d’este lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’este mateix moment, plenament i sense cap reserva, l’Avís Legal, així com les condicions particulars que, si és el cas, ho complementen, en relació amb determinats servicis i continguts del lloc web. 
 
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Tossalcoop. D’esta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els seus servicis i continguts sense contravindre la legislació vigent i la bona fe. Queda prohibit l’ús de la web amb fins il·lícits o lesius, o que, de totes maneres, puguen causar perjuí o impedir el funcionament normal del lloc web.
 
Respecte dels continguts d’esta web, es prohibeix:
 
 • La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
 • La seua utilització per a fins comercials o publicitaris.

Quina informació demanem dels nostres usuaris i amb quina finalitat la utilitzem

Tots els servicis oferits en la web remeten a formularis de contacte i formularis de comentaris. Esta web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per a tractar les seues dades personals amb els fins indicats.

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Sistemes de captura d’informació personal que utilitzem

 • Formulari de comentaris: En la web hi ha la possibilitat que els usuaris deixen comentaris a les publicacions del lloc. Hi ha una cookie que emmagatzema les dades facilitades per l’usuari perquè no haja de tornar a introduir-los en cada nova visita i s’arrepleguen internament la direcció d’email, nom, web i la direcció IP. L’usuari sempre tindrà dret a la revisió, recuperació  o esborrament de les seues dades.
 • Formularis de contacto:  En estos, vosté es posa en contacte amb Tossalcoop per a rebre més informació, preguntar algun dubte o demanar pressupost respecte a algun servici. Arrepleguem en els formularios nombre i email.

La seua informació està protegida d’acord amb la nostra política de privacitat i cookies. A l’enviar un formulari de contacte, vosté comprén i accepta la nostra política de privacitat i cookies.

Des del moment que se es posa en contacte amb esta web, Tossalcoop té accés a: Nom d’usuari, correu electrònic i direcció IP conformant un fitxer amb el nom de “Usuarios Web Tossalcoop”.

Tossalcoop es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web Tossalcoop como la present Política de Privacitat, per la qual cosa li aconsellem la visite periòdicament.

Compromisos i obligacions con  els nostres usuaris

L’accés i/o ús d’este lloc web atribuïx a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’este mateix moment, plenament i sense cap reserva, l’Avís Legal en relació amb determinats servicis i continguts del lloc Web.

En la utilització de la web de Tossalcoop el Usuari es compromet a no portar a temini cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de Tossalcoop o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web de Tossalcoop o que impedira, de totes maneres, la normal utilització del  la web.

Tossalcoop adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són invulnerables i que, per tanto Tossalcoop no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Tossalcoop se compromet legalment a informar els seus usuaris de qualsevol bretxa de segurdiad en el termini legal establit per la RGPD.

Dret a l’oblit

En tot moment l’usuari de Tossalcoop tindrá dret a revisar, recuperar i/o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemats por Tossalcoop. Només ha d’enviar un correu electrònic a tossalcoop@gmail.com y sol·licitar-ho.

Enllaços Externs

La pàgina de Tossalcoop pot proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a estos enllaços i no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l’Usuari per accés a estos enllaços.

L’Usuari que es propose establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web a Tossalcoop deberá obtindre l’autorització prèvia i escrita de Tossalcoop. El establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Tossalcoop i el propietari del lloc en què s’establisca l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Tossalcoop de els seus continguts o servicis.

Exercir els drets ARCO

Se li informa que podrà exercitar, respecte de les dades demanades, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de acceso, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això se li informa que podrà exercir dites dretes per mitjà de sol·licitud escrita i firmada que podrà enviar, junt amb fotocòpia de la seua DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de  Katia Llauraquè Gascó  (en C/ Moreria, 31, 12185 les Coves de Vinromà (Castelló))  o per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: tossalcoop@gmail.com  En la major brevetat possible respondrem a la seua sol·licitud per a confirmar-li l’execució del dret que haja sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus servicis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a este Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels servicis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seues reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Tossalcoop i els Usuaris dels seus servicis de centre de dia presents en este lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte

En el cas que qualsevol Usuari tinguera algun dubte sobre estes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la web de Tossalcoop, per favor dirigisca a tossalcoop@gmail.com o utilice el formulari de contacte disponible en el lloc web.

 

Registre de dades de caràcter personal

Esta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida por Tossalcoop .

Esta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament. Serà aplicable en el cas que els usuaris decidisquen omplir algun formulari de qualsevol dels formularis disponibles en la web per a contacte, registre en tienda… on es demanen dades de caràcter personal.

Tossalcoop informa l’usuari que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal, davall el nombre: “Usuario Web Tossalcoop”, en els que les seues dades seran tractats únicament i exclusivament per a donar resposta a la pregunta o petició que ens formule i, si és el cas, per a gestionar la seua relació comercial amb nosaltres com a client quan formalitze un servici.

A l’utilitzar els formularis de contacte, comentaris i compra, observarà que alguns camps, com el nom o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (*) ; açò significa que eixos camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixa eixos camps en blanc.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i realitzar operacions comercials amb Tossalcoop Asimismo, el no facilitar les dades personals sol·licitats o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en el nostre portal.

Ús i tractament de les dades d’usuaris

Tossalcoop tienen plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguen requerir o que es puguen obtindre dels usuaris en les seues pàgines web a fi de gestionar les sol·licituds o els productes o servicis requerits. En cap moment farà un ús diferent d’esta informació ni compartirà dades d’usuaris amb tercers.

Les dades personals arreplegats en esta web només s’utilitzaran exclusivament per a respondre a la seua sol·licitud d’informació, gestionar comandes i entregues, resoldre incidències, informar d’ofertes puntuals, atendre a reclamacions que puguen sorgir.

Secret i seguretat dels dades

Tossalcoop se compromet en la utilització de les dades inclosos en el fitxer, a respectar la seua confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a complir a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que establix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari garantix que les dades personals facilitats a través del formulari són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació dels mateixos. Igualment, l’Usuari garantix que tota la informació facilitada correspon amb la seua situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantindre en tot moment les seues dades actualitzats, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitats i dels perjuís que puga causar per això a Katia Araque Gascó como titular de la web de Tossalcoop , o a tercers amb motiu de la utilització del dit.

Tossalcoop no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades per mitjà d’accessos fraudulents a ells per part de tercers. No obstant això, i basant-se en la legislació vigent, es compromet a informar els usuaris de qualsevol bretxa de seguretat en el termini màxim establit per la RGPD.

Amb qui es compartixen les dades:

Algunes ferramentes que utilitzem per a gestionar les teues dades són contractades per tercers.

Estes empreses són els següents prestadors davall les seues corresponents condicions de privacitat:

 • Google Analytics: un servici analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia) , CA 94043, Estats Units ("Google") . Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats en el teu ordinador, per a ajudar a tossalcoop.es a analitzar l’ús que fan els usuaris de la web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús en esta web (incloent la teua direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.
 • Hosting: Cyberneticos Hosting SL amb CIF: B-91647842 i domicili en Parc Industrial El Dinyar Carrer Varador 3 Planta 1, 11500 El Port de Santa Maria, Cadis, Spain

Navegació

Al navegar per les nostres pàgines webs els servidors d’Internet emmagatzemaran la seua direcció IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip facilite esta direcció IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguen realitzar-se. La seua direcció IP serà utilitzada a més per a realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’esta web i la seua procedència, de forma totalment transparent a la seua navegació.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit dirigit a la direcció del responsable: Katia Llauraquè Gascó  C/ Moreria, 31, 12185 les Coves de Vinromà (Castelló) , junt amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” o per correu electrònic a : tossalcoop@gmail.com.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Tossalcoop, en la forma i per a les finalitats indicades en la presente Política de Privacitat.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Tossalcoop no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mas información.

ACEPTAR
Aviso de cookies